O SÉRII

Investigátori chcú zaostriť svoju pozornosť na kontroverzné ezoterické javy, ktoré súčasná veda nedokáže, alebo nemá záujem vysvetliť, ako napríklad astrológia, prútikárstvo či jasnovidectvo. Trojica hlavných protagonistov – skeptický religionista Lukáš Jánoš, hypnotizér a mentalista Jakub Kroulík a prezidentka Európskej rady skeptických organizácii Claire Teresa Kroulik Klingenberg počas 6 pondelkov divákom tieto javy nielenže priblížia, ale si niektoré vyskúšajú aj na vlastnej koži. Dokumentárna séria začína už 5. septembra večer na Dvojke.

Dokumentárna séria Investigátori vzniká intenzívne od roku 2013 a výsledkom je šesť 52-minútových dielov, z ktorých sa každý venuje inej téme. Všetky časti prepája trojica hlavných protagonistov, ktorých cieľom nie je vybrané fenomény dokázať alebo vyvrátiť (film nie je vedecká štúdia), ale priblížiť ich z racionálneho hľadiska. A teda, upriamiť pozornosť na fakty. Všetky témy majú totiž spoločného menovateľa: zástancovia ich propagujú ako jasné, skutočné, existujúce, pričom z vedeckého hľadiska dosiaľ dokázané neboli.

Na projekte od začiatku tvorcovia spolupracujú s odborníkmi a vedcami, ktorých mená rezonujú aj v širokej verejnosti ako napríklad astronóm Jiří Grygar; predseda etickej komisie MZ SR Jozef Glasa, prezident Červeného kríža SR Viliam Dobiáš alebo asi najznámejší český patológ a spisovateľ Jozef Koukolík a mnohí ďalší. Zároveň sa autorom do série podarilo získať aj významných zástancov jednotlivých javov, čím sa naozaj snažia o rovnováhu a vyrovnaný priestor pre obe strany. Diváci tak uvidia českého filmového a divadelného herca, improvizátora, filozofa Jaroslava Duška, astrológa Antonína Baudyša či slávneho českého breathariána Petra Tichého. „Aj vďaka tomu môžeme konštatovať, že sa nám podarilo preniknúť do hĺbky zvolených tém a čerešničkou na torte sú experimenty, ktoré sú súčasťou celej série“, hovorí režisér Peter Pokorný.