TÍM INVESTIGÁTOROV

Lukáš Jánoš

Skeptický religionista.
Ochotne chodí do terénu skúmať rôzne javy. Ale žiaľ, nemožno to považovať za prejav jeho nezištnosti. Lukášovou túžbou je ukázať ľuďom, že sú naivní. Je to skeptik, neverí ničomu a považuje za dôležité, aby neuverili aj ostatní. O svojej pravde je tak silno presvedčený, že je ochotný zúčastniť sa akýchkoľvek experimentov, aby dokázal, že jednotlivé javy neexistujú.

Jakub Kroulík

Mentalista, hypnotizér.
Ako spoluorganizátor českej „Paranormálnej výzvy” má perfektný prehľad v ezoterickej komunite. Pri experimentoch dohliada najmä na to, aby pokusné osoby nepodvádzali. Jeho tajomný vzhľad a zjavné psychologické schopnosti priťahujú pozornosť konšpirátorov, ktorí tvrdia, že Jakub v skutočnosti ovláda temné magické sily.

 

Viac o Jakubovi Kroulíkovi nájdete na: